lauantai 4. maaliskuuta 2017

Hannu Siltalan puheenvuoro TEAMin ylimääräisessä valtuustossa 3.3.2017


Valtuustopuheenvuoro 3.3.2017 Vantaa

Arvoisat valtuutetut, hallitus ja työtoverit

Motto: On turhan kliseistä ehkä puhua historiallisuudesta, mutta totta se on kuitenkin.

Tämä on niitä harvoja hetkiä, jolloin median ja monen muun tahon kiinnostus kohdistuu tähän päivään tähän hetkeen TEAMin ylimääräiseen valtuustoon. Voi hyvin sanoa, että TEAM on juuri nyt ammattiyhdistysliikkeen temppelin harjalla. Ei ole epäilystäkään, että kaikki TEAMin valtuuston päätöstä kärkkyvät odottaisivat sitä kannustavan iloisin mielin. Kyllä kai kaikille on selvää, että teollisuusliittojen fuusion kaatumista odottavat työnantajajärjestöt kieli pitkällä eikä EK varmaan kaikkein vähiten. Vaikka onhan tätä vaikea uskoa, sen verran kovan syötön EK antoi fuusion lapaan irtisanomalla tessien keskusjärjestösopimukset. Metsäteollisuus avasi tien liittokohtaiselle sopimuskierrokselle ilmoittamalla irtautuvansa Suomen mallin valmistelusta. Tällaisessa työmarkkinamaailmassa korostuu liittojen oma neuvotteluvoima samalla kun keskusjärjestöjen rooli jää asiantuntijana toimimiseen ja yhteiskuntavaikuttamiseen.

Ehkä kuitenkin on EK:lta enemmän pelisilmän puutetta kuin järkeä suututtaa ammattiyhdistysliike perusteellisesti. Kyllä siellä kärkkyjien orrella epäonnistumista odottavat myös Suomen yrittäjät ja Sipilän hallitus ja muut oikeistopuolueet. Kaikesta SAKlaisesta veljesrakkaudesta ja solidaarisuudesta huolimatta voi pieni pelonväristys olla palvelu- ja julkisillakinaloilla, jos saamme suuren ja voimakkaan teollisuusliiton pystyyn. Tässähän ole kyse siitä, että kun kolme teollisuusliittoa pannaan yhteen, on se enemmän kuin osiensa summa. Teollisuusliiton painoarvo SAK:ssa kasvaa merkittävästi.

Käyrät ja kippurat kertovat historiasta ja ennustukset tulevasta, että teollisuusalojen työpaikat ovat vähentyneet ja edelleen vähenevät eikä loppua tälle kehitykselle ole näköpiirissä. Yksinäisinä näivettyvinä tasetta syövinä ja sijoitusten avulla selviytymiskamppailua käyvinä liittoina jäämme muutaman vuoden päästä edunvalvonnan marginaaliin. Vain kaikkein välttämättömin pystytään tekemään, mutta kokonaisvaltaiseen jäsenpalveluun ei ole resursseja. Liittofuusio ei lisää jäsenten määrää, mikä sekin on ajan kanssa mahdollista, jos liitosta saadaan riittävän vetovoimainen ja pidetään huoli teollisuuden toimintaedellytysten ja ammatillisen osaamisen kehittymisestä. Liittofuusio on voimien uudelleen järjestämistä vastaamaan työelämän alati vaikeutuvia haasteita vastaan, jossa ammattiyhdistysliikettä yritetään ajaa koko ajan nurkkaan ja puolustusasemiin. Uudessa teollisuusliitossa on oltava voimaa vuosia jatkuneen perääntymisen, nollasopimusten, kikyjen ja pakkolaeilla uhkailujen sijaan muuttaa edunvalvontaa jäsenten etujen tosiasialliseen parantamiseen. Takaperin kävelyn sijaan on otettava reilusti askeleet eteenpäin.

 

Hyvät liittotoverit

 

Fuusio on myös surutyön aikaa. Kaikkea sitä, mitä koemme tärkeäksi ja omalle liitolle ominaiseksi ei voida tietenkään viedä mukana uuteen liittoon. Näinhän on kaikessa muussakin elämässä. Aina kun muutetaan tai uudelleen rakennetaan, joudutaan heittämään jotain pois siirtolavalle tai purkamaan vanhaa rakennetta, jotta uutta voidaan rakentaa tilalle. Siitä on kysymys liittofuusiossakin. Matkan varrella on tutuksi ja turvalliseksi koettuja käytäntöjä toistettu vuodesta toiseen mitään niistä pois karsimatta ja joitain uutta vähitellen lisäämällä.

 

Yksi asia on toiselle rakas ja tärkeä toinen asia toiselle jne. On kesäpäivää, talvipäivää, luottamusmiespäivää, työsuojelupäivää, ammattiosastojen puheenjohtajien ja sihteerien päivää. On Pori Areenaa, Valkeakoskea, Kiljavan kursseja, viikonloppukursseja, osastojen kursseja, valtuuston, hallituksen ja jaostojen kokouksia, uutta virtaa kokoontumisia jne. On omaa lehteä ja kotisivuja ym. On omaa edunvalvontaa, tes-neuvotteluja ja neuvontaa. Listaa voisi jatkaa vielä vaikka kuinka pitkälle. Meillä kaikilla on näistä joistain lämpimiä muistoja, niin kuin myös vähemmän hyviäkin. Kaikesta näistä tekemisistä ja kokemuksista on syntynyt TEAMin henki, teamilainen kulttuuri, tapa toimia. On aivan oikein ja oikeutettua miettiä millaistahan uudessa liitossa on, jäädäänkö siellä suurempien jalkoihin sivustakatsojiksi.

 

Ei teamilaisella itsetunnolla ja osaamisella jäädä kenenkään jalkoihin. Hyvin tai ainakin kohtalaisesti on pärjätty fuusion valmistelutyöryhmissä ja projektihallituksessa. Useimmat meitä ahdistavat kipukohdat on saatu pois päiväjärjestyksestä ja on saatu monia TEAMille tärkeitä asioista kirjattua suunnitelmiin. Kun yhdessä asioista tehdään, niin on tietysti jouduttu tekemään monia kompromisseja ja jouduttu luopumaan omista tavoitteista. Näin on joutunut tekemään kaikki liitot. Liittohanketta ei ole valmisteluvaiheessa päästetty kaatumaan yksittäisasioihin tai lillukanvarsiin. Uskon ja toivon, että te valtuutetut pystytte samaan ja näkemään asiat pitkälle tulevaisuuteen ja osana suurempaa työmarkkinoiden edunvalvonnan muutoskuvaa.

 

Teamilaisten vahva rooli näkyy myös uudessa liitossa monissa merkittävissä johtaja- ja päällikkötason sekä asiantuntijatehtävissä. Vaikka valmistelutyötä on tehty jo yli puolitoista vuotta, on uuden teollisuusliiton toimintojen ja organisaation rakentaminen vasta alkamassa. Jotta uusi liitto voisi aloittaa toimintansa täysillä ilman 2018 alustaviivytyksiä, on kaiken oltava valmiina hyvissä ajoin ennen h-hetkeä.

 

Arvoisat kuulijat

 

Pöytä on nyt katettu liittojen työttömyyskassojen korkeimpien hallintoelinten päätöksentekoa varten. Myönteisen fuusiopäätöksen jälkeen alkaa konkreettinen uuden liiton rakennustyö kaikilla toiminnan osa-alueilla. Työ on haastavaa, kun samaan aikaan on hoidettava nykyisetkin päivittäiset työt muun ohessa. Kovan haasteen tässä kaikessa tuo kesälomien jälkeen alkavat tes-neuvottelut.

 

Nyt on esimerkiksi aloitettu jo uuden liiton ay-koulutuksen suunnittelu luottamusmies-, työsuojelu ja järjestökoulutusten alatyöryhmissä. Uuden lehden ja muun viestinnän valmistelu on käynnistynyt. Tietojärjestelmät on trimmattava ja sovitettava yhteen. Sektoreihin pohjautuva edunvalvonta on organisoitava ja ajettava valmiuteen.

Henkilöstön sijoittamista omaa osaamistaan ja toiveitaan vastaaviin tehtäviin pohjustetaan kevään aikana tehtävällä osaamiskartoituksella. Esimieskunta valmennetaan muutoksen hallintaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Edellä oli vain muutamia tärkeitä osa-alueita, joilla työstäminen jatkuu kiivaana.

Hyvät valtuutetut

Tämä valtuuston kokous on ensimmäinen kolmesta kevään aikana pidettävästä kokouksesta. Omalta osaltani toivon että teette myönteisen päätöksen ja raivaatte tien TEAMin, Puun ja Metalli liittofuusiolle uudeksi Suomen merkittävimmäksi teollisuusliitoksi ja voimakkaammaksi ay-vaikuttajaksi työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

 

Innostavaa päivän jatkoa

 

Kiitos

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti